ارتباط با

  • آدرس: همدان، خیابان فرهنگ، مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا واحد20
  • کد پستی: ۶۵۱۵۷۴۵۵۶۶
  • شماره دفتر مرکزی: 38254765-081
  • شماره کارشناس فروش: 09391079393
  • شماره مدیر داخلی: 09034053898
  • پست الکترونیک: [email protected]