شرکت آرتا اندیش نیک کوشان هوشمند الوند با تیمی مجربدر سال 1396 تاسیس و در صنعت نرم افزار شروع به فعالیت کرد 

0 +
مشتری
0 +
نیروی متخصص
0 +
محصولات

ارتاکد از همان ابتدا برای مکانیزه کردن فرایندهای سازمانی، با عرضه‌ی نرم‌افزارهای تحت وب  ، استفاده از  نرم افزارهای کلود  را در کسب‌وکارهای ایرانی به جریان انداخت. امروز، ارتاکد یکی از  شرکت های  بخش خصوصی  در کشور است و با عرضه‌ی راهکارهای هوشمند  به کسب‌وکارها در اندازه‌های مختلف (شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، متوسط و کوچک) و در صنایع گوناگون، همراه آن‌ها در پیشبرد و توسعه‌ی سریع‌تر کسب‌وکارشان است. 

ما باور داریم نسبت به منابعی که جامعه در اختیار ما قرار داده است، مسئولیم. از این رو ما، اعضای خانواده ارتاکد، همواره تلاش می‌کنیم با فعالیت‌هایی کوچک اما مؤثر در حوزه‌هایی مانند آموزش، توانمندسازی اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه و حفاظت از محیط‌ زیست گامی برداشته و نسبت به مردم و جامعه‌ی خود ادای دین کنیم.

ر راستای بهبود مستمر بر اساس دانش فنی پرسنل، اشاعه و ترويج كار گروهی و حفظ صيانت از نيروی انسانی و توجه به طرفهای ذينفع و برقراری توسعه پايدار از الگوی نظام مديريت يكپارچه  بر پايه الزامات استانداردهای ملی و بین المللی  بهره می گيريم.

مديريت عامل اين شركت متعهد به بهبود مداوم اثرعملکرد سازمان ، تعهد به حداقل عدم انطباق با الزامات قانونی و ساير الزامات تقبل شده توسط سازمان می باشد و اطلاعات و منابع مورد نیاز آنرا تامین میکند.دراين راستا اهداف كلان شركت عبارتند از:

      *  بهبود کیفیت موجود و ارتقاء در صورت امکان

      * بهبود سطح کیفی و کمی کارمندان

      * گسترش دانش مشتریان و جامعه

      * بهبود جنبه های زیست محیطی و ریسکها

اين خط مشي بيانگر تعهد ويژه مديريت شركت نسبت مقوله كيفيت، ايمني و بهداشت و محيط زيست وانرژی بوده و مسئوليت نظارت بر پياده سازي ، اجرا و نگهداری سيستم مورد نظر با نماينده مديريت شركت بوده و لذا بدينوسيله كليه پرسنل شركت ملزم مي باشند تا با تعهد ، مسئوليت پذيری و همكاری تام با ايشان ، نسبت به ايجاد زمينه هاي اجراء، استقرار ، توسعه و افزايش اثر بخشی سيستم مورد نظر و دستيابی به اهداف فوق الذكر در راستاي بهبود مستمر كوشيده و از هيچ تلاشی فروگذار ننمايند.همچنین این خط مشی بصورت مرتب ( حداکثر ) سالیانه مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت نیاز بروز آوری می شود.